”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД

Адрес: гр. Варна, район Аспарухово, ул „ Народни будители ” № 5

Мобилни номера

Име

Мобилен номер

1.

Д-р Людмил Цветков - управител

0879814714

2.

Анна Aлександрова- Иванова – гл. счетоводител

0879814712

3.

Хатидже Мустафова – ст. мед. сестра

0879814707

4.

Марияна Стоянова – екс. „Здр. маркетинг”

0879814709

5.

Радка Димова – медицински секретар

0879814713

6.

Регистратура      

0879814710 

Централа: 052/370-570
Управител:Факс:  052/ 370-562   
Гл. счетоводител: 052/ 370-567
екс. „Здр. маркетинг”: 052/ 370- 561
Манипулационна:  052/37-10-10

 E-mail: dkc2_varna@abv.bg