-

/

”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД

Адрес: гр. Варна, район Аспарухово, ул „ Народни будители ” № 5

Мобилни номера

Име

Мобилен номер

1.

Д-р Людмил Цветков - управител

0879/814-714

2.

Анна Александрова-Иванова-Гл.счетоводител 

0879/814-712

3.

Хатидже Мустафова – ст. мед. сестра

0879/814-707

4.

Радка Димова – медицински секретар

0879/814-713

5.

Регистратура  

0879/814-710 

6.

Марияна Стоянова-ЕЗМ

0879/814-709

7.

Д-р Гинка Ангелова

24 часова консултация на морски лица намиращи се на борда на кораб

0887/940-917

Централа: 052/370-570
Управител:Факс:  052/ 370-562   
Гл. счетоводител: 052/ 370-567
Екс. „Здр. маркетинг”: 052/ 370- 561
Манипулационна:  052/37-10-10

 E-mail: dkc2_varna@abv.bg