Програми

СТАНДАРТ

ПКК, СУЕ, ДКК, глюкоза, Урея, креатинин, АСАТ, АЛАТ, Пълно изследване на урина

25.00 лв.

БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ

Общ белтък, Албумин, Урея, Креатинин, Пикочна киселина, Урина (албумин, седимент)

18.00 лв.

ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ

АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Общ билирубин, директен билирубин, Албумин, протромбиново време, фибриноген, Урина (билирубин, уробилиноген)

25.00 лв.

КАРДИО

Глюкоза, холестерол, HDL – хол., LDL – хол., триглицериди, СРК, СРК-МВ, АСАТ, АЛАТ, hsCRP

28.00 лв.

ХИПЕРТОНИЯ

Глюкоза, креатинин, холестерол, HDL – хол., LDL – хол., триглицериди, Na, K, пикочна киселина, ПКК

22.00 лв.

ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ

Глюкоза, холестерол, HDL – хол., LDL – хол., триглицериди, АСАТ, АЛАТ, АФ, пикочна киселина, урина (алб)

25.00 лв.

ПРЕДОПЕРАТИВЕН МИНИМУМ

ПКК, СУЕ, Диференциално броене, време на кървене, време на съсирване, Пълно изследване на урина

20.00 лв.

ДИАБЕТ-МОНИТОРИНГ

Глюкоза, HDL – хол., LDL – хол., триглицериди, Hb A1 (фруктозамин), микроалбумин

25.00 лв.

АНЕМИЯ

Fe + ТЖСК, + %Tf насищане, ПКК, СУЕ, морфология еритроцити, креатинин

20.00 лв.

Домашно посещение с транспорт на пациента – еднократно

5.00 лв.

Вземане на биологичен материал – венозна и капилярна кръв

2.90 лв.

Липаза

5,00 лв.

© 2022 • ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.