В  ”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД работят лекари-специалисти от следните медицински специалности:

 КардиологияПневмология и фтизиатрия;     Офталмология ;        Уши-нос-гърло ;     Обща хирургия ;         Акушерство и гинекология ;

Педиатрия;        Кожни болести;      Ортопедия и травматология;        Неврология

 Физиотерапия и рехабилитация;        Клинична лаборатория;         

Образна диагностика;
   

  Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности.
Предлагаме диагностика и лечение на заболявания, здравнопромотивна и профилактична дейност в извънболнични условия. Центърът разполага със сектор по образна диагностика и съвременно оборудвана клинична лаборатория в които се извършват всички основни медико-диагностични изследвания – кр. картина, биохимия, хормонални, туморни маркери и др. Секторът за физиотерапия и рехабилитация предлага модерно електролечение, салон за лечебна физкултура и кинезитерапия. В центъра се извършва медицинска експертна дейност - експертиза на трудоспособноста, трудоустрояване, представяне пред ЛКК и ТЕЛК, съдебномедицинска и съдебнопсихиатрична експертиза, психологични изследвания.

Издават се всички видове медицинска документация: етапни епикризи, протоколи, медицински удостоверения за работа у нас и в чужбина, училище, граждански брак, притежание на оръжие, работа с класифицирана информация, сключване на граждански брак, здравни книжки, направление за болнично лечение и други.

”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД предлага и  медицинско обслужване, профилактични и периодични прегледи на работещите в различни фирми и организации съгласно „Наредба № 3 на МЗ.
На територията на центъра са разположени и четири индивидуални практики за първична медицинска помощ / лични лекари / и  шест практики за дентална медицина, което улеснява съвместните консултации, наблюдение и лечение.
Разнообразните медицинските услуги които предлагаме, квалификацията на медицинските специалисти, месторазположението и традициите предполагат бързо и комплексно задоволяване на вашите здравни потребности.

Регистрационен номер: Лечебното заведение е вписано в Регистър  на РЦЗ – Варна/ МЗ под № 006,  Партида 12,  Том 12, стр.193/16  с регистрационен номер 0306134007;

Агенция по вписвания: Удостоверение изх. № 20090608153506 от 08.06.2009г. ЕИК 103517178;

Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ;

Хигиенно заключение: НЗБ - 04292/ 15.06.2009г, издадено от РИОКОЗ – Варна

Управител: Д-р Людмил Стефанов Цветков

                                                                                                                                                                                                     Утвърдил:

/д-р Л.Цветков-Управител/

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

В ДКЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА“ ЕООД

УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ

ДОКУМЕНТИ

СРОК

ТАКСА

ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ, ПРОТОКОЛИ ЗА ТЕЛК И ДР.

2 ДНИ

30.00 лв.

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ

2 ДНИ

  10.00 лв.

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

  • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ НАД 18 ГОДИНИ

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

20.00 лв.

  • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ДО  18 ГОДИНИ

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

20.00 лв.

  • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛЮБИТЕЛ ШОФЬОР

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

20.00 лв.

  • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН  ШОФЬОР

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

30.00 лв.

  • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

45.00 лв

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЦИЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОПИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ МУ ДОКУМАНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА, ДОСТЪП И КОПИЕ ОТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПАЦИЕНТА, СЪГЛ. ЧЛ. 15, ПАР. 1 И ПАР. 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/678

14 ДНИ

10.00 лв.

ЗАПОЗНАВАНЕ НА НАСЛЕДНИЦИ И РОДНИНИ ПО ПРАВА И ПО СЪОРЕБРЕНА ЛИНИЯ ДО ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪС ЗДРАВНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИНАЛИЯ ПАЦИЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА, ДОСТЪП И КОПИЕ ОТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПАЦИЕНТА, СЪГЛ. ЧЛ. 15, ПАР. 1 И ПАР. 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/678

14 ДНИ

10.00 лв.