В  ”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД работят лекари-специалисти от следните медицински специалности:

 КардиологияПневмология и фтизиатрия;     Офталмология ;        Уши-нос-гърло ;     Обща хирургия ;         Акушерство и гинекология ;

Педиатрия;        Кожни болести;      Ортопедия и травматология;        Неврология

 Физиотерапия и рехабилитация;        Клинична лаборатория;         

Образна диагностика;
   

  Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности.
Предлагаме диагностика и лечение на заболявания, здравнопромотивна и профилактична дейност в извънболнични условия. Центърът разполага със сектор по образна диагностика и съвременно оборудвана клинична лаборатория в които се извършват всички основни медико-диагностични изследвания – кр. картина, биохимия, хормонални, туморни маркери и др. Секторът за физиотерапия и рехабилитация предлага модерно електролечение, салон за лечебна физкултура и кинезитерапия. В центъра се извършва медицинска експертна дейност - експертиза на трудоспособноста, трудоустрояване, представяне пред ЛКК и ТЕЛК, съдебномедицинска и съдебнопсихиатрична експертиза, психологични изследвания.

Издават се всички видове медицинска документация: етапни епикризи, протоколи, медицински удостоверения за работа у нас и в чужбина, училище, граждански брак, притежание на оръжие, работа с класифицирана информация, сключване на граждански брак, здравни книжки, направление за болнично лечение и други.

”Диагностично-консултативен център - “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД предлага и  медицинско обслужване, профилактични и периодични прегледи на работещите в различни фирми и организации съгласно „Наредба № 3 на МЗ.
На територията на центъра са разположени и четири индивидуални практики за първична медицинска помощ / лични лекари / и  шест практики за дентална медицина, което улеснява съвместните консултации, наблюдение и лечение.
Разнообразните медицинските услуги които предлагаме, квалификацията на медицинските специалисти, месторазположението и традициите предполагат бързо и комплексно задоволяване на вашите здравни потребности.

Регистрационен номер: Лечебното заведение е вписано в Регистър  на РЦЗ – Варна/ МЗ под № 006,  Партида 12,  Том 12, стр.193/16  с регистрационен номер 0306134007;

Агенция по вписвания: Удостоверение изх. № 20090608153506 от 08.06.2009г. ЕИК 103517178;

Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ;

Хигиенно заключение: НЗБ - 04292/ 15.06.2009г, издадено от РИОКОЗ – Варна

Управител: Д-р Людмил Стефанов Цветков