Общ ценоразпис

Потребителска такса /по чл.37, ал.1 от ЗЗО/

въз основа постановление №312 от 27.12.2013г. на МС/

 2,90 лв.

Такса за вземане на биологичен материал /чл.168 ал.1 НРД 2020-2022

2,90 лв.

Медицински преглед

40.00 лв.

Мускулна и подкожно инжекция /с консумативи на пациента/

3,00 лв.

Правене и отчитане проба за приложение на медикамент / 30 мин/ 24 час

3.00 лв.

Венозна инжекция /с консумативи на пациента/

5,00 лв.

Венозна инфузия /с консумативи на пациента/

 

10,00 лв.

.

Медицинско удостоверение за започване на работа или учебно заведение над 18 години /сл.бланка/

20,00 лв.

Медицинско удостоверение за започване на работа или учебно заведение до 18 години /сл.бланка/

20.00 лв.

Медицинско удостоверение любител шофьор

20,00 лв.

Медицинско удостоверение професионален шофьор

30,00 лв.

Медицинско удостоверение за работа в чужбина /без Васерман; HIV; HbsAg/ - на специалист

по 10,00 лв.

Медицинско удостоверение за сключване на граждански брак /кожен x 10 лв., психиатър х 10 лв., терапевт х10 лв., васерман х15 лв./

45.00 лв.

Препис копие на медицински/административни документи

10.00 лв.

Измерване на кръвно налягане

4,00 лв.

Обработка на ухапване от кърлеж и поставяне на ТАП

30,00 лв.

Изследване на Васерман/ с вкл.такса вземане на биол.материал/

15.00 лв.

Здравна книжка /подготовка материали дизинтерия + салмонела + паразити, указания/ без заверка

22.00 лв.

Протоколи ЛКК за ТЕЛК, Бюро по труда и др.

30,00 лв.

Туберкулинов кожен тест /Манту/  - за здравна книжка (считано от 06.11.2012г., съгл. Зап. №63/05.11.2012 г.)        

6.00 лв.

Туберкулинов кожен тест /Манту/  - за  ученици подлежащи на Туберколинов тест(считано от 08.08.2011г., съгл. Зап. №42/01.08.2011г.)

5.00 лв.

Документ за детска градина /микробиологично и паразитологично изследване/

22.00 лв.

Бърз Антигенен тест COVID-19

15.00 лв.

Копие на Рентгенография на диск

             3.00 лв.  

Издаване на медицинско свидетелство за годност на морски лица

 

За морски лица от гр. III от Прил. № 1 към Наредба № H-11/съгл. Заповед № 87/05.12.2014 г.

65/70 лв.

Преглед от специалист /невролог, хирург, офталмолог, УНГ, психиатър/

х 8.00 лв.

Заключение от специалист вътрешни болести

20.00 лв

Кл. лаборатория изсл. М.Л. /кр. захар, урина/

5.00 лв.

ЕКГ М.Л. на 40 год. възраст

5.00 лв.

За морски лица от гр. II от Прил. № 1 към Наредба № H-11/съгл. Заповед № 87/05.12.2014 г.

95/100 лв.

Преглед от специалист /невролог, хирург, офталмолог, УНГ, психиатър/

 х 12.00 лв.

Заключение от специалист вътрешни болести

30.00 лв.

Кл. лаборатория изсл. М.Л. /кр. захар, урина/

5.00 лв.

ЕКГ М.Л. на 40 год. възраст

5.00 лв.

За морски лица от гр. I от Прил. № 1 към Наредба № H-11/съгл. Заповед № 87/05.12.2014 г.

115/120 лв.

Преглед от специалист /невролог, хирург, офталмолог, УНГ, психиатър/

14.00 лв.

Заключение от специалист вътрешни болести

40.00 лв.

Кл. лаборатория изсл. М.Л. /кр. захар, урина/

5.00 лв.

ЕКГ М.Л. на 40 год. възраст

5.00 лв.

Първично домашно посещение

 

Лекар - специалист

50.00 лв.

Вторично домашно посещение

 

Лекар - специалист

30.00 лв.

© 2022 • ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.